കഞ്ഞിവെള്ളം മതി😱 ,മുടിയുടെ വളര്‍ച്ച കണ്ടാല്‍ 😱വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയില്ല