കറിവേപ്പില 😁ഉണ്ടെങ്കില്‍ വയറും വണ്ണവും 😁പോകുന്നത് അറിയില്ല