നരച്ച മുടി 2 മിനുട്ടില്‍ 😇കറുപ്പാകും പിന്നെ 😇നരയ്ക്കൂല