ഒരു സ്പൂണ്‍😇 കഴിച്ചാല്‍ മലബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല😇 കുടവയറും വരില്ല