ദിവസം 2 😲ഗ്ലാസ്‌ കുടിച്ചപ്പോള്‍ 90 കിലോയില്‍😲 നിന്നും 50 ല്‍ എത്തി