ഇനി കഫക്കെട്ടിന്‍റെയും 😋ചുമയുടേയും വേരുപോലും 😋ഉണ്ടാവില്ല ജീവിത്തില്‍