ഉലുവയില്‍ ഇത് 😱ചേര്‍ത്ത് കഴിച്ചാല്‍ ശരീര 😱വേദന വരില്ല