രാത്രിഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് ഈപൊടി കലര്‍ത്തി കുടിച്ചാല്‍ 6കിലോ കുറഞ്ഞുപോകും