കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കില്‍വയറും വണ്ണവുംപോകുന്നത് അറിയില്ല